Jak (mądrze) korzystać z inspiracji?

Może zacznijmy od tego, co to właściwie jest inspiracja? Z definicji PWN inspiracja to „natchnienie, zapał twórczy” lub „wpływ wywierany […]